- Bij regenweer blijft het kasteel in opgeblazen toestand staan,uitgezonderd bij zware rukwinden mag het kasteel tijdelijk afgelaten worden.

- De blazer van het luchtkasteel mag NOOIT worden afgedekt.

- Brillen,schoenen,puntige voorwerpen,voedingswaren, dieren,…zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het kasteel.

- Het luchtkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.

- Het springkasteel wordt, indien mogelijk, steeds op een zachte ondergrond geplaatst (bij voorkeur op gazon). Als dit niet mogelijk is valt de verantwoordelijkheid ten laste van de huurder vermits het kasteel op een harde ondergrond niet veilig verankerd kan worden.

- Er dient een vrije doorgang van +- 120cm te worden voorzien om het kasteel tot op de plaats van opstelling te krijgen.Indien de doorgang smaller is gelieve dit voorafgaandelijk te laten geweten.

- Het kasteel moet zich bij afhaling in opgeblazen toestand bevinden.

- De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het kasteel of onderdelen ervan,de kosten voor vervanging op zich nemen.

- Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

- De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden,schade aan elektrische installaties.

- De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks welke ook de oorzaak van schade of letsel weze. De verhuurder kan hier niet voor aansprakelijke gesteld worden.

- Gebruik van de attractie steeds onder toezicht van een volwassene.

- Bij annulatie kunnen kosten aangerekend worden voor de verbroken overeenkomst. Behalve indien het gaat om een annulatie omwille van het slechte weer. In dit geval kan in overleg met de verhuurder de avond voordien kosteloos geannuleerd worden.

- De springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN.

- Per kasteel wordt er een waarborg van € 50 gevraagd.

- Bij de plaatsing van het kasteel dient de huurder de huurprijs te betalen en de borg. De borg wordt door de verhuurder terug aan de huurder overhandigd wanneer het kasteel wordt opgehaald en indien er geen schade is veroorzaakt aan het kasteel en luchtblazer. Bij abnormale bevuiling van het kasteel kan de borg ingehouden worden. 

 

Onderstaande gebruiksaanwijzingen zijn door FOD Economie aan alle verhuurders meegedeeld:

Gebruiksaanwijzingen: De leverancier, de producent of de verhuurder moet gebruiksaanwijzingen verstrekken die tenminste de volgende aanbevelingen bevatten:

-er moet permanent toezicht voorzien worden.

-verschaf de gebruikers toegang op een gecontroleerde en veilige manier.

-ontzeg de toegang aan gebruikers die niet in de doelgroep zitten.

-beperk het aantal gebruikers (volgens de instructies).

-het minimale aantal personen voor toezicht en bediening moet opgegeven worden.

-de gebruikers moeten zich van schoenen ontdoen.

-de gebruikers moeten zich ontdoen van harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen.

-de gebruikers moeten zich ontdoen van brillen, indien mogelijk.

-consumptie van drank, voedsel en kauwgum moet verboden worden.

-de toegang tot het toestel moet vrij van obstakels gehouden worden.

-het beklimmen van de wanden moet verboden worden.

-salto’s en ruw spel moeten verboden worden.

-tijdens het opblazen en aflaten van het toestel moet de gebruikers de toegang tot het toestel ontzegd worden.

-indien geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het toestel aflaten of buiten gebruik stellen.

-de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten de luchttoevoer permanent controleren.

-de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten gebruik kunnen maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te kunnen wekken.

-de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten de gebruikers zonodig onder verdelen in groepen per leeftijdscategorie en of gestalte.

-het toestel mag niet gebruikt worden tijdens het bijtanken van brandstof voor blazers die door benzine- of dieselmotoren aangedreven worden.

-de maximale windsnelheid voor veilig gebruik.

-methode van verankering en aantal ankerpunten.

-maximale helling van het terrein.

-type van benodigde blazer.